Svømmeskolen

Sola Svømmeskole

Årshjul 2020 Svømmeskole

Sola svømmeskole med plattform i Trygg i vann V/ Norsk Svømmeforbund er i dag bestående av vel 300 barn i nivå hval-hai fordelt på svømmehallene i Sola, Tananger og Dysjaland. Et svømmekurs går over høst/ vår fordelt på 12,15 eller 30 omganger.

Svømmeskolen ledes av Renate Heimark og drives gjennom våre flinke, kursede instruktører på begynner- og vidergående nivå. Hvert nivå drives av en instruktør pr 4, 6 eller 8 barn. Vi velger små grupper for å sikre at barna blir sett og blir fulgt opp tilstrekkelig. Dette for å gi en opplevelse av trygghet og mestring.

Du kan bli begynnerinstruktør ved kursing fra det året du fyller 15 år. Vidergående instruktør det året du blir 16 år og med begynnerinstruktør bakgrunn.

Godkjent livredder etter fylte 18 år.

All kursing skjer i regi av norsk svømmeforbund.

Meld ditt barn inn på venteliste på aktuelt nivå og kurssted. Dette gjøres ved at en foreldre lager en brukerid. på tryggivann.no og registrerer barnet/barna. Du kan deretter melde barn inn på venteliste og du vil bli kontaktet ved ledig plass.

Ta gjerne kontakt for videre spørsmål.

svommeskole@solask.no

 

Vil du eller kjenner du noen som kan passe å jobbe hos oss? Ta kontakt! Vi har behov for både unge og voksne i vann og foreldre på kant.

svommeskole@solask.no

Comments are closed.

  • Sponsorer