Svømmeskolen Info

Sola Svømmeskole

Sola svømmeskole med plattform i Trygg i vann V/ Norsk Svømmeforbund er i dag bestående av vel 450 barn i nivå hval-hai fordelt på svømmehallene i Sola, Tananger og Dysjaland. Svømmeskolen har to semester, et i høsten og et i våren.

Svømmeskolen ledes av Renate Heimark og drives gjennom våre flinke, kursede instruktører på begynner- og videregående nivå. Hvert nivå drives av en instruktør pr 4, 6 eller 8 barn. Vi velger små grupper for å sikre at barna blir sett og blir fulgt opp tilstrekkelig. Dette for å gi en opplevelse av trygghet og mestring. All kursing skjer i regi av norsk svømmeforbund. 

Info om pris: 2250 kr per semester i treningsavgift og 200 kr i medlemskontigent.

Meld ditt barn inn på påmeldingsliste på aktuelt nivå og kurssted. Dette gjøres ved at en av foreldre/foresatte lager en brukerid på tryggivann.no og registrerer barnet/barna. Du kan deretter melde barn inn på påmeldingsliste og du vil bli kontaktet ved ledig plass.

Er du usikker på kursnivået for ditt barn, bruk nivåvelgeren som finnes her.

I tilleg til svømmeskolen har vi andre svømmetilbud til småbarn, en-en opplæring ved ekstra behov, vill i vann, minoritet og voksen. Du finner mer info om dette både her og også under hovedfanen “svømmeaktiviteter”.
    Påmeldingsliste
Nivå Dysjaland Sola Tananger
Hval Meld på Meld på
03Skilpadde-2014.jpg Skilpadde Meld på Meld på
04Pingvin-2014.jpg Pingvin Meld på Meld på
05Selunge-2014.jpg Selungen Meld på Meld på
06Sel-2014.jpg Sel Meld på Meld på Meld på
09Sjolove-2014.jpg Sjøløve Meld på Meld på Meld på
07Delfin-2014.jpg Delfin Meld på
08Hai-2014.jpg Hai Meld på
Ups & Downs Meld på

Les mer om kursene nedenfor. Ta gjerne kontakt for videre spørsmål.

svommeskole@solask.no

 

 Hval

Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen ‘Dykke’, som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann – dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn – dykke under – se og orientere seg – komme opp – puste ut og inn.

Læringsmål
Kombinere hopp fra bassengkanten – dykke – orientere seg under vann – hente gjenstander til overflaten.

03Skilpadde-2014.jpg Skilpadde

Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen ‘Flyte’, som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet ‘bærer’ kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Læringsmål
Flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side.

04Pingvin-2014.jpg Pingvin

Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen ‘Gli’, som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Læringsmål
Kombinere aktivitetene hoppe – flyte opp – innta linjeholdning på magen i vannflaten – gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem – dreie over på ryggen – gjøre beinspark i linjeholdning og puste.

05Selunge-2014.jpg Selungen

Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen ‘Fremdrift’, som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Læringsmål
Stupe uti på dypt vann – svømme 12,5 meter på magen – skifte retning – svømme 2-3 meter mot startstedet – stoppe – flyte i 30 sekunder – svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet.

06Sel-2014.jpg Sel

På Sel-kurset har man fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynnerkursene. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.

Læringsmål
1. Kunne svømme crawl og rygg finkoordinert
2. Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye

09Sjolove-2014.jpg Sjøløve

På Sjøløve-kurset har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra begynnerkursene, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået.

Læringsmål
1. Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)
2. Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest)

07Delfin-2014.jpg Delfin

På Delfin-kurset har man fokus på å lære teknikk i bryst og butterfly. Fra Sjøløve-kurset har deltakerne fått erfaring med delfinbevegelsen, som kjennetegner både bryst og butterfly. På dette nivået skal deltakerne få mer kjennskap med svømmeteknikkene i bryst og butterfly slik at de mestrer disse grovkoordinert.

Læringsmål
1. Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
2. Kunne svømme med klær og trå vannet

08Hai-2014.jpg Hai

På Hai-kurset har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående kursene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene.

Læringsmål
1. Kunne svømme medley
2. Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
3. Kunne grunnleggende livredning i vann

Ups & Downs

Dette kurs inneholder tilrettelagt svømming for barn med Downs syndrom.

Rekruttgruppen

06Sel-2014.jpg 09Sjolove-2014.jpg 07Delfin-2014.jpg 08Hai-2014.jpg

Rekruttgruppen er for samtlige svømmere i de videregående gruppene; Sel, Sjøløve, Delfin og Hai. Målet med denne gruppen er å skape et sosialt fellesskap på tvers av gruppene, motivere svømmerne til å delta på rekruttstevner og knytte tilhørighet til Sola Svømmeklubb.

Rekruttgruppen er man automatisk medlem av når man svømmer i overstående grupper, uansett hvilken svømmehall i Sola man trener i til vanlig. Gruppen har felles treninger sporadiske lørdager i Tanangerhallen og deltar samlet på svømmestevner.

 

Er du usikker på kursnivået for ditt barn, bruk nivåvelgeren som finnes her.

Ta gjerne kontakt for videre spørsmål.

svommeskole@solask.no


Vil du bli instruktør eller livredder?

Du kan bli begynnerinstruktør ved kursing fra det året du fyller 15 år. Vidergående instruktør det året du blir 16 år og med begynnerinstruktør bakgrunn. Godkjent livredder etter fylte 18 år.

Vil du eller kjenner du noen som kan passe å jobbe hos oss? Ta kontakt! Vi har behov for både unge og voksne i vann og foreldre på kant.

svommeskole@solask.no

Comments are closed.

  • Sponsorer