Lavterskel

Lavterskel

For svømmedyktig barn og ungdom som havner litt utenfor eller ikke vil drive med organisert trening men vil ha en trygg arena å “boltre” seg i. Her kan stupetårn o.l også nyttes. Disse barna prioriteres plass i den ordinære svømmeskolen ved ønske og kan fritt få prøve seg på en gruppetrening.

Ta kontakt med oss på svommeskole@solask.no.

Comments are closed.

  • Sponsorer