Informasjon

Informasjon

Click på linkene under Informasjon meny-en for å finne informasjon om:

 • Årshjul 2020
 • Årsmøte 2020
 • HMS plan Sola svømmeklubb
 • Instruks foreldreutvalg – foreldrekontakt
 • Instruks livreddere 2019
 • Rekruttstevner- info til foreldre
 • Retningslinjer og regler for svømmere i SSK
 • Retningslinjer Sola Svømmeklubb – reiser
 • Retningslinjer støtte, dugnad, kontingent mm
 • Sportslig rapport Sola SK 2019
 • Styrets oppgaver 2019
 • Støtte til leirer og turer
 • Vedtektene

 

Comments are closed.

 • Sponsorer