Innkalling til Årsmøte 2022 – 16. mars kl.19:00

Innkalling til Årsmøte 2022

Tidspunkt: Onsdag 16. mars 2022 kl. 19:00
Sted: Solahallen (møterommet)

Send gjerne påmelding til styreleder@solask.no, slik at vi har oversikt over antall deltagere.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til: styreleder@solask.no innen 2. mars.

Agenda og nødvendig informasjon vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer i god tid før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmene fylle 15 år i løpet av kalenderåret, ha vært medlem av klubben i minst én måned, og ha betalt kontingent.  Medlemmer under 15 år har møte-, tale- og forslagsrett.

Hjertelig velkommen!

Sola svømmeklubb

Comments are closed.

  • Sponsorer